LOMA – Lokal mat

LOMA

Lokal mat / Local market

LOMA vill vara en inspirerande, tillgänglig och innovativ aktör i livsmedelskedjan. Genom ett nära och utvecklande samarbete med lokala livsmedelsproducenter arbetar vi för att göra närproducerad mat mer tillgänglig.  En större köpbenägenhet och förståelse av fördelarna med lokal mat bland konsumenter bidrar i längden till nationell matresiliens.

en marknadsplats med producenten
i fokus

Vårt mål är att göra lokalt producerad- och odlad mat mer tillgänglig för konsument samtidigt som vi underlättar administration och logistik för producenten. Det är viktigt för oss att skapa en kombinerad marknadsplats och tjänst som utgår från producentens behov.

Producent och pepp?

Om du är intresserad av att sälja dina produkter med oss i framtiden så läs mer och fyll i en intresseanmälan!

Bli en del av teamet

Vi letar efter fler bra personer som brinner för en hållbar livsmedelskedja. Tid, energi, idéer och jävlar anamma är välkommet.

Om oss

LOMA är för oss som månar om lokal utveckling och matresiliens. Men vem står bakom initiativet?

" Att dagligvaruhandeln idag kontrolleras av några få jättar med stor makt pekas ut som en hämmande faktor för mer lokalproducerad mat. Samt att en ökad andel av butikens egna varumärken i handeln minskar mångfalden av produkter och aktörer. "
agfo logotyp
2020
Våra kunder är de småskaliga livsmedelsproducenterna som vill nå ut med sina produkter till en större målgrupp, skala upp sin verksamhet, öka lönsamheten och arbeta mindre med administration och logistik.
Lösningen tror vi är att digitalisera och automatisera allt "det tråkiga" UTAN att tumma på den fysiska upplevelsen för konsumenten - att dofta, känna och klämma på varor samt bli inspirerad i en fysisk livsmedelsbutik är fortfarande något som många konsumenter uppskattar.
Det är viktigt att konsumenten kan bygga en relation till de företag och människor bakom företagen som faktiskt producerar deras mat. Därför vill vi ha ett nära samarbete med producenter för att kunna förse konsument med kunskap, nya relationer och inspiration till att våga testa nya smaker!

små butiker som gör stor skillnad

Här är en otroligt avskalad och enkel modell på hur en butik från LOMA skulle kunna se ut. Med hjälp av dessa kan vi erbjuda en fysisk marknadsplats för småskaligt, lokalt odlade och producerade livsmedel, där varorna slipper konkurrera med matjättarnas egna varumärken i hyllorna.

Butikerna ska placeras i köpstarka områden nära konsument. Tanken är att de ska fungera som ett komplement till producentens egen gårdsbutik och försäljning på REKO-ringar.

malin-storm

Malin Storm

Initiativtagare och grundare

" Drivkraften till att starta LOMA kommer från mitt genuina intresse för mat och hållbarhet. När jag fick barn och flyttade från stan insåg jag att det fortfarande var svårt att hitta och köpa lokalt producerad mat - trots att vi bor granne med flera gårdar. Jag vill bidra till ett hållbart livsmedelssystem för nästa generation så att våra barn kan äta bättre mat. "

INTRESSEANMÄLAN FÖR PRODUCENTER​

lokal matproducent